ANBI-STATUS

Leergeld heeft de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dat betekent dat er belastingvoordelen zijn bij schenkingen en nalatenschappen. Donateurs van een ANBI mogen bijvoorbeeld hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Via de website van de Belastingdienst is te zien dat Leergeld is aangemeld. Ga hiervoor naar https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken/en zoek vervolgens op Leergeld en Hoofddorp als vestigingsplaats.

Een ANBI moet aan voorwaarden voldoen. Een daarvan is dat kerngegevens op de website gepubliceerd worden. Hieronder vindt u die gegevens van Stichting Leergeld Haarlemmermeer.

Naam organisatie: Stichting Leergeld Haarlemmermeer
RSIN fiscaal nummer: 81.53.88.883
Kamer van Koophandel nummer: 34243344
Kamer van Koophandel-registratie

Postadres: Postbus 600, 2130 AP  HOOFDDORP
Telefoonnummer: +31 (0)6 29352218
Internetadres: www.meerleergeld.nl
E-mailadres: communicatie@meerleergeld.nl
Bankrekeningnummer: NL88 RABO 0126247366

Doelstelling

Stichting Leergeld Haarlemmermeer heeft als missie het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen. Leergeld biedt deze kinderen, in de leeftijd van 4 tot 18 jaar, de mogelijkheid om deel te nemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Hierdoor kunnen ook deze kinderen hun sociale vaardigheden en kennis ontwikkelen en later als volwassenen volwaardig participeren in de samenleving. Het motto van Leergeld is: Nu meedoen is straks meetellen.

Bestuur stichting Leergeld Haarlemmermeer

Voorzitter: Eef Niezing (PO)
Penningmeester: Joost Dekker
Secretaris: vacant
Bestuurslid: John Nederstigt
Bestuurslid (Kerkelijk werk): Aarnoud van der Deijl
Bestuurslid (Fondsenwerving): Wim Christe

Beloningsbeleid

De vrijwilligers ontvangen een vrijwilligersvergoeding conform overheidsrichtlijnen. Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor het werk dat zij verricht.

Jaarverslag

Jaarverslag 2019 (pdf)

Financiële verantwoording

Het financiële verslag kunt u hier downloaden.