LEERGELD HAARLEMMERMEER

Leergeld Haarlemmermeer is vanwege de vakantie gesloten van 10 tot en met 17 augustus 2020.

CORONA: ook Leergeld Haarlemmermeer werkt volgens de richtlijnen van de overheid. Dit betekent dat wij voorlopig niet langs kunnen komen voor een bezoek aan huis. We voeren de gesprekken met de gezinnen vooral via de telefoon.

Elk kind wil spelen en meedoen aan sport, muziekles en of schooluitstapjes. Voor veel kinderen is dit ook heel normaal. Helaas staan sommige kinderen om financiële redenen buitenspel. Maar liefst 1 op 10 kinderen in Nederland groeit op in armoede (CBS 2018)! Stichting Leergeld Haarlemmermeer helpt om deze kinderen tussen 4 en 18 jaar in onze gemeente mee te laten doen aan sportieve, culturele en schoolse activiteiten.

Zo maken ze makkelijker vriendjes en vriendinnetjes en kunnen ze zich spelenderwijs beter ontwikkelen. En nu meedoen is later ook nog eens meetellen. Armoede wordt vaak van generatie op generatie doorgegeven. Kinderen nu laten meedoen vergroot de kans dat ze later deze vicieuze cirkel kunnen doorbreken.

Wij kunnen ons werk natuurlijk niet doen zonder de geweldige ondersteuning en sponsoring van bedrijven, instanties en particulieren in de gemeente Haarlemmermeer. Die hulp is heel hard nodig, omdat we steeds meer aanvragen krijgen. Wilt u Stichting Leergeld ook steunen? Klik hieronder dan voor meer informatie. Leergeld is erkend als ANBI, waardoor u uw gift kunt aftrekken van de belasting.

Hulp aanvragen
Donateur worden
leergeld haarlemmermeer meerleergeld voetbal

HULP AANVRAGEN

Gezinnen in de gemeente Haarlemmermeer met een inkomen tot 120% van het wettelijk sociaal minimum (oftewel bijstandsniveau) kunnen voor hun kind(eren) een bijdrage krijgen van Stichting Leergeld. Is uw inkomen iets hoger, dan kunt u mogelijk naar draagkracht een bijdrage krijgen. We werken hiervoor nauw samen met de gemeente Haarlemmermeer. Kijk voor de regelingen van de gemeente Haarlemmermeer op de website van de gemeente.

We betalen altijd rechtstreeks aan de school, club of vereniging. Leergeld betaalt vergoedingen vanaf de datum van ons besluit en vergoedt dus geen kosten achteraf. Wij raden u aan eerst de aanvraag in te dienen bij Stichting Leergeld Haarlemmermeer en ons definitieve besluit af te wachten, voordat u uw kind inschrijft bij een club of vereniging. Zo voorkomt u dat u zelf moet betalen als u wordt afgewezen.

Stap 1.

Om in aanmerking te kunnen komen voor een bijdrage van Leergeld Haarlemmermeer, moet u eerst Bereken uw Recht invullen bij de gemeente Haarlemmermeer. De gemeente bekijkt dan waar u recht op heeft. Het onderdeel Haarlemmermeer Doet Mee van het kindpakket van de gemeente Haarlemmermeer voert Leergeld uit.

Stap 2.

Zodra de gemeente u een brief stuurt met het besluit dat u recht heeft op een bijdrage voor uw kind, kunt u zich inschrijven bij Leergeld. Deze brief heet ‘de beschikking’. Zonder positief besluit van de gemeente over Haarlemmermeer Doet Mee, kan Leergeld u niet helpen. U moet dus echt eerst Bereken uw Recht invullen en het besluit van de gemeente afwachten.

Leergeld stuurt u een mail of belt u op om een afspraak te maken. Daarna zullen vertellen wij waar uw kind aan mee kan doen. Dit is het moment waarop u uw kind kunt opgeven bij de club, vereniging of les.

Fiets

Wilt u bij Leergeld een fiets voor uw kind (vanaf groep 7 van de basisschool) aanvragen? U moet hiervoor ook eerst Bereken uw Recht invullen.

– Omdat we op het moment heel veel aanvragen hebben, kan het na inschrijving enkele weken duren voordat wij u bellen of mailen. Heeft u alstublieft even geduld. Wij vergeten u niet! –

Meer informatie