LEERGELD HAARLEMMERMEER

Elk kind wil spelen en meedoen aan wedstrijden en uitstapjes. Maar soms staan kinderen om financiële redenen buitenspel. Stichting Leergeld Haarlemmermeer helpt om kinderen tussen de 4 en 18 jaar in onze gemeente mee te laten doen aan sportieve, culturele en schoolse activiteiten.

Meedoen is belangrijk voor kinderen. Zo maken ze makkelijker vriendjes en vriendinnetjes en kunnen ze zich spelenderwijs beter ontwikkelen. In gezinnen die van een minimum inkomen moeten rondkomen is geld vaak een belemmering. Stichting Leergeld Haarlemmermeer helpt deze kinderen.

Dat doen we niet alleen. We zijn erg blij met de ondersteuning en sponsoring van bedrijven, instanties en particulieren in de gemeente Haarlemmermeer. Die hulp is ook hard nodig, omdat we steeds meer aanvragen krijgen. Wilt u Stichting Leergeld steunen? Klik hier voor meer informatie. Leergeld is erkend als ANBI, waardoor uw gift aftrekbaar is van de belasting.

Hulp aanvragen
Donateur worden
leergeld haarlemmermeer meerleergeld voetbal

HULP AANVRAGEN

Gezinnen in de gemeente Haarlemmermeer met een inkomen tot 120% van het wettelijk sociaal minimum (oftewel bijstandsniveau) kunnen een bijdrage krijgen van Stichting Leergeld. Is uw inkomen iets hoger, dan kunt u naar draagkracht een bijdrage krijgen. We werken hiervoor nauw samen met de gemeente Haarlemmermeer. Kijk voor de voorzieningen die de gemeente buiten Leergeld biedt op de website van de gemeente.

We betalen altijd rechtstreeks aan de school, club of vereniging. Leergeld kent in principe vergoedingen toe vanaf de datum van uw aanvraag. We vergoeden dus geen kosten achteraf. Wij raden u aan eerst de aanvraag in te dienen bij Stichting Leergeld Haarlemmermeer, voordat u zich inschrijft bij een club of vereniging. Dit om teleurstelling bij afwijzing te voorkomen.

Stap 1.

Om in aanmerking te kunnen komen voor een bijdrage van Leergeld, moet u allereerst een aanvraag indienen via Bereken uw Recht bij de gemeente Haarlemmermeer. Door het invullen van het formulier kunt u in een oogopslag zien op welke regelingen u recht hebt. Een deel van deze regelingen wordt door Leergeld uitgevoerd in het kader van het kindpakket van de gemeente.

Stap 2.

Naast uw aanvraag via Bereken uw Recht, kunt u ook alvast rechtstreeks een aanvraag bij Leergeld indienen. Leergeld kan vergoedingen echter pas uitkeren als de gemeente hiervoor toestemming verleent. Het is dus absoluut noodzakelijk dat u uw aanvraag ook indient via het Bereken uw Recht-formulier.

Fiets

Wilt u bij Leergeld een fiets voor uw kind in groep 7 aanvragen? Ondanks dat een fiets geen onderdeel is van het Kindpakket van de gemeente Haarlemmermeer, moet u hiervoor wel het Bereken uw Recht-formulier invullen. Zij voeren dan de benodigde inkomenstoets uit.

– Vanwege de grote toestroom van aanvragen hebben we helaas wat langere wachttijden dan normaal. Het kan dus wat even duren voordat u een reactie krijgt, maar we doen ons best om zo snel mogelijk contact met u op te nemen. –

Meer informatie