LEERGELD HAARLEMMERMEER

Stichting Leergeld Haarlemmermeer wil dat ook kinderen uit gezinnen met weinig financiële middelen kunnen meedoen met sport, cultuur en extra schoolactiviteiten. Dat is belangrijk, want kinderen die vaak aan de zijlijn staan, kunnen worden buitengesloten en zelfs in een sociaal isolement raken.
In onze gemeente leven meer dan 3.300 kinderen op of onder de armoedegrens. Met een beetje hulp zorgen we ervoor dat zij volop mee kunnen doen aan sportieve, schoolse en culturele activiteiten.

We zijn er voor kinderen van 4 tot 18 jaar uit de gemeente Haarlemmermeer. Stichting Leergeld Haarlemmermeer betaalt mee aan contributies voor sportverenigingen, muziekles, dansles of zorgt voor aanschaf van computers, fietsen, deelname aan schoolreisjes, huiswerkbegeleiding of zwemlessen.

Wilt u ook weten wat Stichting Leergeld Haarlemmermeer voor u kan betekenen? Bezoek de pagina met ervaringsverhalen of kijk naar het verhaal van mevrouw Deekman:

GESCHIEDENIS

De Stichting Leergeld Haarlemmermeer is op 23 februari 2006 opgericht en sinds 2007 actief in de gemeente Haarlemmermeer. In de periode tussen 2010 en 2012 is Leergeld nauwer gaan samenwerken met het Jeugdsportfonds, Stichting Meerwaarde en de gemeente Haarlemmermeer onder de naam ‘Haarlemmermeer doet mee’.

OVERIGE ORGANISATIES

Leergeld realiseert zich dat zij niet de enige organisatie is die zich inspant om kinderen in armoede te laten meedoen. We geloven dat samenwerking loont. Om zoveel mogelijk kinderen mee te laten doen, zetten wij daarom proactief in op samenwerking en afstemming met andere organisaties!

Kansen voor alle kinderen www.kansenvoorallekinderen.nl
Kinderhulp www.kinderhulp.nl
Jeugdfonds Sport & Cultuur Noord-Holland www.jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/noordholland/
Jeugdcultuurfonds www.jeugdcultuurfonds.nl
Jarige Job www.stichtingjarigejob.nl
Sociale Kaart Haarlemmermeer www.socialekaarthaarlemmermeer.nl
Kindpakket Haarlemmermeer www.haarlemmermeer.nl/kindpakket
Stichting OKEE Vakantiekampen www.okeevakantiekampen.nl

Onderstaand vind u een aantal namen van instellingen, die zich inzetten voor gezinsvakanties voor de minima.

De Vakantiebank www.devakantiebank.nl
Stichting Weekje Weg www.stichtingweekjeweg.nl
Stichting Heppie www.heppievakanties.nl