AANVRAAG SCHOOLACTIVITEITEN

Aanvragen voor schoolactiviteiten vanuit het kindpakket van gemeente Haarlemmermeer:

 • Bijdrage basisonderwijs: €150.
 • Bijdrage voortgezet onderwijs: €300. (Deze bijdrage kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor sportklas, kunstklas, tweetalig onderwijs. Maar ook voor schoolreizen, schoolkamp en een werkweek.)
 • Bijles bij een erkend instituut.
  NB! Op dit moment is het maximaal aantal kinderen voor bijles bij de Studiebieb aangemeld. Wij kunnen uw zoon/dochter wel op de wachtlijst opnemen, maar kunnen nog niet aangeven hoe lang de wachttijd duurt.

Vergoedingen voor de laptop, iPad of tablet voor het voortgezet onderwijs lopen direct via de gemeente Haarlemmermeer. Klik hier voor meer informatie.

Leergeldfonds

Naast hulp van de gemeente biedt Leergeld zelf mogelijkheden voor ondersteuning. De ondersteuning uit het Leergeldfonds vraagt u aan bij Leergeld, nadat u via Bereken Uw Recht een positief besluit van de gemeente heeft gekregen. Na goedkeuring van de aanvraag door Leergeld gelden de volgende afspraken:

 • Ouderbijdrage: als er geen beroep gedaan kan worden op een bijdrage vanuit de Bijzondere bijstand van de gemeente Haarlemmermeer
 • Computer: als er geen beroep gedaan kan worden op de regeling van de gemeente Haarlemmermeer. Aanvraag voor een PC wordt getoetst aan onze criteria
 • Indien u een bijdrage wenst voor MBO, dan helpen we u graag in de contacten met de school

De volgende aanvragen komen niet in aanmerking:

 • Schoolboeken
 • Overblijfkosten
 • Kluishuur
 • Reiskosten van en naar school
 • Buitenlandreizen