AANVRAAG SCHOOLACTIVITEITEN

Aanvragen voor schoolactiviteiten vanuit het kindpakket van gemeente Haarlemmermeer:

 • Bijdrage basisonderwijs: €150.
 • Bijdrage voortgezet onderwijs: €300. (Deze bijdrage kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor sportklas, kunstklas, tweetalig onderwijs. Maar ook voor schoolreizen, schoolkamp en een werkweek.)
 • Bijles bij een erkend instituut.
  NB! Op dit moment is het maximaal aantal kinderen voor bijles bij de Studiebieb aangemeld. Wij kunnen uw zoon/dochter wel op de wachtlijst opnemen, maar kunnen helaas (nog) niet aangeven hoe lang de wachttijd duurt.

Vergoedingen voor de laptop, iPad of tablet voor het voortgezet onderwijs lopen direct via de gemeente Haarlemmermeer. Klik hier voor meer informatie.

Leergeldfonds

Naast de gemeentelijke regelingen biedt ook Leergeld mogelijkheden voor ondersteuning. Deze ondersteuning vraagt u aan bij Leergeld. Hiervoor kunt u de Bereken-uw-Recht-beschikking gebruiken. Heeft u geen Bereken-uw-Recht-beschikking, vul dan ons aanvraagformulier in: wij doen dan het inkomensonderzoek. Na goedkeuring van de aanvraag, gelden de volgende afspraken:

 • Ouderbijdrage: als er geen beroep gedaan kan worden op een bijdrage vanuit de Bijzondere bijstand van de gemeente Haarlemmermeer.
 • Computer: als er geen beroep gedaan kan worden op de regeling van de gemeente Haarlemmermeer. Aanvraag voor een PC wordt getoetst aan onze criteria en is niet altijd vanzelfsprekend als de gemeente Haarlemmermeer de aanvraag afwijst.
 • Indien u een bijdrage wenst voor MBO, dan helpen we u graag in de contacten met de school.

De volgende aanvragen komen niet in aanmerking:

 • Schoolboeken
 • Overblijfkosten
 • Kluishuur
 • Reiskosten van en naar school
 • Buitenlandreizen